Hoppa till innehållet

Om SWC

Forskningscentret Swedish Wind Centre, SWC, samlar och tar fram forskningsbaserad kunskap om vindkraft. Vindkraften har vuxit och utvecklats snabbt och förnybara energikällor kommer därför spela en ännu större roll i framtidens energisystem.

SWC har lång erfarenhet från två tidigare center, StandUp for Wind och SWPTC, som bägge hade mer än tio års verksamhet inom området. De två tidigare centren kompletterade varandra i ämnesområden och samarbetade bland annat genom att arrangera gemensamma konferenser. SWC samlar nu alla dessa aktiviteter under ett tak.

StandUp for Wind har tidigare samlat vindkraftsaktiviteter inom StandUp for Energy men SWC har tagit över rollen.

Sjisjka vindpark. Foto: Holger Staffansson, Jämtkraft.

SWC vill göra det enkelt att hitta kunskap om vindkraft i Sverige och Norden för alla som har behov av det. Vår vision är ett robust och hållbart energisystem i Sverige.

Energiomställningen och elektrifieringen gör att vindkraften spås fortsätta växa kraftigt i Sverige. Det innebär flera utmaningar.

Ett exempel på det är att företag och myndigheter behöver mer kunskap och kompetens för att elen från vindkraften ska kunna integreras i elnätet så effektivt som möjligt. Andra utmaningar är att hitta områden där vindkraft kan etableras och hur vindkraftverk kan placeras för att bäst utnyttja de lokala vindförhållandena. Det är även viktigt att miljöpåverkan från både landbaserad och havsbaserad vindkraft är så liten som möjligt.

 

För att bidra till detta bedriver SWC tvärvetenskaplig forskning inom fem forskningsområden: anpassade efter förhållanden i Norden:

 

  • Planering av vindkraft
  • Projektering och lokalisering av vindkraft – siting
  • Turbinforskning
  • Drift och underhåll
  • Integration i elsystemet

 

Läs mer om vår forskning.

 

Bakom SWC står ett 20-tal organisationer, där universitet, forskningsinstitut, forskningsföretag, energiföretag och offentlig sektor är representerade. Läs mer om våra medlemmar och medlemskap.

 

Mer kunskap om vindkraft

Hittar du inte vad du söker? Nedan har vi länkar till andra webbplatser som kan ge mer kunskap om vindkraft.