Hoppa till innehållet

Medlemmar

Gemensamt för medlemmarna i SWC är att de vill tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap om vindkraft samt att de delar SWC:s vision om ett robust och hållbart energisystem i Sverige.

Som medlem bidrar man med kunskap och har möjlighet att påverka vilka forskningsprojekt SWC ska stödja och sprida. Våra medlemmar får alltid en inbjudan till våra aktiviteter där vi på olika sätt samlar och tar fram forskningsbaserad kunskap om vindkraft.

I dagsläget består SWC av ett 20-tal organisationer, där universitet, forskningsinstitut, forskningsföretag, energiföretag och offentlig sektor är representerade. Medlemmarna betalar 100 000 kronor per år och bidrar även med en del egen tid för SWC.

Är din organisation intresserad av medlemskap?

Kontakta SWC:s biträdande föreståndare Sara Fogelström eller industrisamordnare Åsa Elmqvist.

Hocksjön vindpark. Foto: Jämtkraft.

Akademiska parter