Skip to content

Placering av vindkraft

Forskningsområdet behandlar frågeställningar som

Lokala vindförhållanden
Vindprognoser
Klimatförändringars påverkan på vindkraft
Vindparkseffekter – placeringars påverkan inom och mellan parker
Skogens vindpåverkan och betydelsen för vindkraft
Vindkraft i kallt klimat
Havsbaserad vindkraft